Hämeenlinnassa 29.10.2016 pidetyssä Mäyräkoiraliiton syysliittokokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Karoliina Viitamäki. Hänen tilalleen hallitukseen kahden vuoden (2017-2018) kaudelle valittiin Kari Muje. Hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudelle 2017-2019 valittiin Kaija Aaltonen, Riikka Simola ja Anni Kaaro. Erovuorossa olivat Kari Muje, Riikka Simola ja Ulla Kamila.

Suomen Kennelliiton valtuustoon kaudelle 2017-2019 liittokokous valitsi varsinaiseksi jäseneksi Karoliina Viitamäen ja hänen varajäsenekseen Kristiina Martimon.

Muita kokouksen päätöksiä lyhyesti alla. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan liiton internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastuksen ja allekirjoitusten jälkeen.

  • Kokouksen puheenjohtajana toimi Sinikka Mäkelä Tampereelta ja sihteerinä liiton sihteeri Sini Mätäsniemi.
  • Ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Pöllänen, Marjo Koskinen ja Noora Silvennoinen.
  • Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Aaltonen ja Marjukka Toivonen.
  • Liittokokous hyväksy hallituksen esityksen henkilöjäsenmaksun korottamisesta vuodelle 2017 kahdella eurolla. Vuonna 2017 henkilöjäsenmaksu on 28 €, nuoriso- ja perhejäsen jäsenmaksut pysyvät ennallaan (17 € ja 12 €).
  • Liittokokous valitsi hallituksen esityksestä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan. Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Hänninen Espoosta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Ingmar Jaatinen Helsingistä. Tilintarkastajaksi valittiin Auditus Tilintarkastus Oy / varsinaiseksi tilintarkastajaksi HT Antti Tusa ja varatilintarkastajaksi valittiin samasta yrityksestä Mauno Korpelanen.
  • Kevätliittokokouksen pitopaikaksi ehdotettiin kokousväen keskuudesta Turkua ja ehdotus hyväksyttiin.
  • Liittokokoukselle esitetty jäsenaloite sai kannatusta ja hallitukselle annettiin tehtäväksi käynnistää aloitteessa esitetty selvitystyö MÄAJ-koesääntöjen ajanmukaisuuden selvittämisestä.