Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta JTT käsitteli 11.11.2014 pitämässään kokouksessa Suomen Mäyräkoiraliiton jalostustoimikunnan esitystä koskien mäyräkoirien selkälausuntojen kirjaamistapaa.
Jäsenistöltä tulleiden toiveiden mukaisesti jalostustoimikunta esitti, että selkälausuntojen kirjaamistapaa muutettaisiin seuraavasti:

- IDD -lausuntoihin kirjattaisiin kalkkeutumien sijainti (mahdollisuuksien mukaan näkyviin myös jalostustietojärjestelmään)
- Epämuodostuneiden nikamien sijainti kirjataan ja asteen LTV4 kohdalla tarkennetaan onko kyseessä 6 vai 8 lannenikamaa.
- Lausuntopäivämäärän lisäksi näytettäisiin myös kuvauspäivä

JTT päätös asiasta oli seuraavanlainen:

- IT-osastolle ehdotetaan, että kalkkeutuneiden välilevyjen sijainti tallennetaan Koirarekisteriin ja voidaan ilmoittaa omistajalle lausunnossa. Epämuodostuneiden nikamien sijaintia ei toistaiseksi ilmoiteta.

- Jonkin koiran kohdalla muutoksia koskeva lista saattaa olla erittäin pitkä eikä sijainnilla nykyisen tiedon mukaan ole jalostuksellista merkitystä, joten tietoa ei kannata lisätä jalostustietojärjestelmään. Tiedolla on merkitystä lähinnä jos koira halvaantuu.

- LTV4-tuloksen yhteydessä omistajalle ilmoitetaan onko lannenikamia 6 vai 8. Jos rotujärjestö haluaa, voidaan tieto poimia käyttöön Koirarekisteristä.

Jatkossa koiran kuvauttajalle tulevassa lausunnossa siis ilmoitetaan, missä välilevyssä koiralla havaittu kalkkeuma sijaitsee sekä LTV4 -tuloksen yhteydessä ilmoitetaan, onko lannenikamia 6 vai 8. Jalostustietojärjestelmään tietoja ei tulla tallentamaan.
 
Myös kuvauspäivämäärä tullaan jatkossa ilmoittamaan ainakin omistajalle lähetettävässä lausunnossa. Tallentamista jalostustietojärjestelmään siten, että se on näkyvissä, selvitetään vielä Kennelliiton IT-puolella.
 

Kennelliiton julkaisulupapyyntö selkäkuvaustulosten julkaisemiseen


Suomen Kennelliiton hallitus on päättänyt 2.10.2014 pidetyssä kokouksessaan tallentaa Kennelliiton koirarekisteriin ja jalostustietokantaan myös ennen 1.6.2013 oikeassa iässä (vähintään 2 -vuotiaana) kuvattujen mäyräkoirien selkäkuvaustulokset. Julkaisemisen edellytyksenä on, että ELT Anu Lappalainen luovuttaa hallussaan olevat lausunnot Kennelliiton käyttöön. Päätöksen johdosta Kennelliitto on alkanut keräämään julkaisulupia koirien omistajilta mm. lähettämillään sähköposteilla.
 
Suomen Mäyräkoiraliiton vastaava julkaisulupamenettely koskee kevätliittokokouksen päätöksen mukaisesti ainoastaan Suomen Mäyräkoiraliittoa sekä liiton internet -sivustoa. Siihen julkaisuluvan antaneet joutuvat siis antamaan luvan uudestaan suoraan Kennelliitolle, mikäli haluavat koiransa tuloksen näkyvän myös Kennelliiton jalostustietokannassa. Kennelliiton tiedote asiasta sekä ohjeet luvan antamiseen löytyvät osoitteesta http://www.kennelliitto.fi/uutiset/mayrakoirien-ennen-162013-annetut-selkakuvaustulokset-jalostustietojarjestelmaan-omistajan