Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

lkkkpk

Mäyräkoirien jalostustarkastus on Suomen Mäyräkoiraliiton tarkastus, jonka tarkoituksena on saada koirista näyttelyarvosteluja yksityiskohtaisempaa tietoa ja selvittää yksittäisten koirien periyttämiä ominaisuuksia. Tarkastuksissa pyritään myös löytämään uusia jalostukseen sopivia yksilöitä.
 
Jalostustarkastuksia järjestää Mäyräkoiraliiton jalostustoimikunta yhdessä jäsenkerhojen kanssa. Jalostustoimikunta voi myös yksin järjestää tarkastuksen. Tämän lisäksi kasvattajilla on mahdollisuus järjestää jalostustarkastus omille kasvateilleen. Tietoa järjestettävistä tarkastuksista on ajankohtaista-sivulla. Tarkastus maksaa 25 eur/koira. Mäyräkoiraliitto maksaa tarkastajien matka- ja päivärahat, järjestäjä vastaa muista kustannuksista. Järjestävä yhdistys saa lisäksi toimintapisteiden kautta korvauksen. 
 
Jalostustarkastuksen suorittaa yksi jalostustoimikunnan jäsen yhdessä kokeneen mäyräkoirien arvosteluoikeuden omaavan tuomarin kanssa. Koirien mittauksessa käytetään apuna asiansa osaavia henkilöitä, joita toimikunnan jäsenet mielellään kouluttavat tarpeen vaatiessa. Jalostustarkastetulle uroskoiralle lomake on myös kivestodistus, jonka SKL hyväksyy (näyttelytuloksen puuttuessa).
 

Rodusta toiseen siirtoon koon tai karvanlaadun vuoksi tarvitaan kahden tuomarin allekirjoitus, jos siirto on tehty muussa tilaisuudessa kuin virallisessa näyttelyssä. Jalostustarkastuksen yhteydessä näitä siirtoja ei siten yleensä voida tehdä. Siirto on mahdollinen, mikäli jalostustarkastuksessa on kaksi mäyräkoirien arvosteluoikeuden omaavaa ulkomuototuomaria. Molempien tuomareiden tulee allekirjoittaa rodusta toiseen siirto -kaavake.

Jalostustarkastuksessa koira punnitaan ja mitataan. Mitattavia kohteita on 7 ja niistä löytyy rotumääritelmästä vertailuarvot, jotka auttavat tarkastajaa rotumääritelmän mukaisten suhteiden selvittämisessä. Arviointilomakkeessa on yhteensä 28 kohtaa, joihin on koottu rotumääritelmässä kuvatut kohteet. Kussakin kohdassa on määritetty ne ominaisuudet, jotka tarkastajan tulee havaita ja merkitä arviointilomakkeeseen. Ominaisuudet luokitellaan seuraavasti:

1 = normaali/rotumääritelmän mukainen
2 = hieman huomauttamista
3 = selvästi poikkeava/puutteellinen
0 = rotumääritelmän vastainen vakava virhe

Kun koira on mitattu ja tarkastettu, annetaan yli 15 kk vanhalle koiralle loppulausunto määrättyjen hyväksymis-/hylkäämisperiaatteiden perusteella. Alle 15 kk vanhan koiran tarkastustulos on epävirallinen ja koira voidaan myöhemmin tarkastuttaa uudelleen.

Hyväksytään: Koirassa ei ole havaittu paljoa huomauttamista eikä selviä puutteita. Tarkastajien arvioimissa kohteissa on korkeintaan kolmasosa kakkosia eikä yhtään kolmosta. Koko, yleisvaikutelma ja mittasuhteet sekä käyttäytyminen ovat saaneet jonkin 1-kohdan arvosanan.

Hyväksytään varauksin: Koiralla on jokin hieman suurempi yksittäinen virhe tai useita puutteita, mutta ne eivät ole rotumääritelmän kannalta kovin merkityksellisiä. Jalostuskäytössä näihin puutteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota niin, ettei sama virhe toistuisi vastakkaisella sukupuolella.

Ei suositella: Koirassa on useita vakavia puutteita, jotka selvästi vaikuttavat kokonaiskuvaan.

Hylätty ulkomuodon/luonteen osalta: Koirassa on yksi tai useampi rotumääritelmän vastainen vakava virhe (esim. kives- tai hammaspuutoksia, arka, vihainen tai aggressiivinen koira).

Jalostustarkastuslausunto ”Hyväksytään” tai ”Hyväksytään varauksin” vastaa näyttelytulosta ja korvaa myös rotujärjestön jalostusuroslistan edellyttämän näyttelytuloksen, mikäli muut listan vaatimukset (PEVISA-tutkimukset ja normaalikokoisilla uroksilla koetulos) täyttyvät.

Rotujärjestö kirjaa tarkastetut koirat omaan tietokantaansa ja ne julkaistaan vuosikirjoissa.

 

Jalostustarkstuksessa käytettävä lomake: docxJalostustarkastuslomake.docx / pdfJalostustarkastuslomake.pdf

 

Jalostustarkastuksen järjestäminen

Jalostustarkastus


Tarkastukset sovitaan yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa vähintään kaksi kuukautta ennen järjestämisajankohtaa ympäri vuoden.

Tarkastuksista ilmoitetaan SML:n kotisivuilla ja FB-sivulla, minkä takia niistä pitää informoida hyvissä ajoin. Jalostustarkastuksen ajasta, paikasta ja käytännöistä sovitaan kirjallisesti järjestäjän, jalostustarkastusryhmän vastuuhenkilön ja jalostustoimikunnan kesken.

Jalostustarkastustuomarin hankinta on tarkastuksen järjestäjän vastuulla. Jalostustoimikunta tuo paikalle toisen tarkastajan, sihteerin ja mittaajan, tietokoneen, tarkastuslomakkeet, vaa'an ja mitat. Tarkemmat ohjeet tarkastuksen järjestämiseen löytyvät docxtäältä.

Jalostustarkastustuomarin tulee olla kokenut roturyhmä 4:n ulkomuototuomari. Lista roturyhmä 4:n tuomareista (aakkosjärjestyksessä):

Aaltonen Pirjo, Ahlberg Kristiina, Ahlman-Stockmari Tanya, Al-Bachy Anita, Bergbom Karin, Eerola Päivi, Eerola Tapio, Eskelinen Tiina, Finne Leni, Haapiainen-Liikanen Auli, Hassinen Maarit, Heikkinen-Lehkonen Paula, Helin Jaana, Hilpinen Jarmo, Holm Larnemaa Marianne, Janger Nina, Jokisilta Hannele, Juslin Johan, Juutilainen Saija, Järvinen Kari, Kipinä Markku, Korhonen Katja, Korpela Reino, Koskelo Arja, Kumpumäki Veli-Pekka, Kurvinen Marja-Leena, Lahtovaara Riitta, Lampero Markku, Lehkonen Harri, Lehtinen Juha, Lehtonen Maija, Lehtonen Vesa, Leikola-Walden Reia, Leiviskä Jouko, Liimatainen Jussi, Mattila Paavo, Metteri-Gold Kaisa, Mustonen Kimmo, Mähönen Markku, Mäkinen Maija, Nygård Marjo, Okkola Tuire, Paloheimo Annukka, Pettersson Erica, Poletaeva Irina, Pukkila Anneli, Pukkila Tapani, Putkonen Juha, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, Raisaari Mervi, Rautala Eeva, Rekiranta Paula, Resko Eeva, Ruotsalainen Esa, Sainio Kirsi, Salminen Marja, Salohalla Hilkka, Savolainen Tuula, Sjöholm Pauliina, Stenlund Leila, Stockmari Harto, Ståhlberg Perttu, Taipale Kati, Tast Harry, Taulos Tiina, Teini Pekka, Tenson Helin, Timonen Unto, Tschokkinen Jetta, Tuominen Matti, Wallin Tarmo, Vuorinen Lotta, Ylä-Mononen Satu.

Ulkomuototuomarien yhteystiedot löytyvät Suomen Kennelliiton sivujen kautta: SKL / Koiraharrastukset / KoiranäyttelytUlkomuototuomarit

Tarkastetut koirat on jaoteltu roduittain ja sukupuolittain. Koirat ovat listassa aakkosjärjestyksessä. Kaikkia mahdollisia muunnoksia ei ole näinä kaikkina vuosina tarkastettu ja siksi niillä ei omaa tiedostoa ole.
 
Lista on päivitetty siten, että mukana ovat kaikki vuosina 2011-2019  jalostustarkastetut koirat (rotukohtaisia eroja on, kaikkia muunnoksia ei ole osallistunut tarkastuksiin kaikkina vuosina). Sitä vanhemmat tarkastustulokset löytyvät vuosikirjoista. Vuodesta 2020 lähtien jalostustarkastustulokset on kirjattu Mäyräkoiraliiton omaan jalostustietojärjestelmään osoitteessa www.maykkynet.fi. Kuten kaikissa inhimillisissä tuotoksissa näissäkin on virheitä ja puutteita, esimerkiksi Kouvolassa 18.1.2014 tarkastetettujen koirien arvostelutekstejä puuttuu. Otamme niitä mielellämme vastaan skannattuina tai valokopioina jalostustoimikunnan sähköpostiin jalostustoimikunta @ mayrakoiraliitto.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää huomautuksen myös muista puutteista ja virheistä.