Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Jalostusuroslistat

Näitä vanhoja jalostusuroslistoja EI ENÄÄ PÄIVITETÄ, koska täysin uudistetut julkaistaan syyskuussa 2019.

1.6.2015 alkaen jalostusuroslistoilla näkyvät ne koirat, jotka täyttävät listalle pääsyn kriteerit. Ainoastaan ne koirat eivät ole mukana, joiden omistaja on pyytänyt jalostustoimikuntaa poistamaan koiran listalta.

Lista päivitetään n. 2-3 kk välein KoiraNetin tietojen perusteella. Jos koirasi terveys-, koe- tai näyttelytuloksissa tapahtuu muutoksia ja haluat päivitetyt tiedot näkyviin aiemmin, toimita niistä kopiot jalostusuroslistan ylläpidolle. Samoin jos haluat ulkomailla hankitut koetulokset näkyviin, jotka ylittävät Suomessa saavutetut ko. lajin tulokset, toimita niistä kopiot jalostusuroslistan ylläpidolle.

Listalta poistuvat automaattisesti koirat, joiden silmätarkastustulokset ovat ehtineet vanheta päivitysten välillä. Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirien kohdalla poisto listalta tapahtuu myös, mikäli polvitulos on vanhentunut. Koirat palautuvat takaisin listalle, jos niillä on uudet voimassa olevat tulokset seuraavan päivityskierroksen kohdalla.

Koiran omistaja voi myös halutessaan lähettää koiransa kuvan julkaistavaksi listalla. Kuvan ottajan lupa tarvitaan kuvan julkaisuun, ja koiran omistaja on vastuussa kyseisen luvan hankkimisesta ennen kuin lähettää kuvan julkaistavaksi.

Kaikki jalostusuroslistaa koskevat sähköpostit  sekä muut tervesytietoihin tai eri yhdistelmiin tai muutoin jalostukseen liittyvät kysymykset ohjataan osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lyhytkarvaiset

Pitkäkarvaiset

Karkeakarvaiset

Normaalikokoiset mäyräkoirat

Kääpiömäyräkoirat

Kaniinimäyräkoirat

Normaalikokoiset mäyräkoirat

Kääpiömäyräkoirat

Kaniinimäyräkoirat

Normaalikokoiset mäyräkoirat

Kääpiömäyräkoirat

Kaniinimäyräkoirat

 

Jalostusuroslistan sisältämät tiedot

Jokaisesta koirasta on merkitty nimi, rekisterinumero, syntymäaika, rotumuunnos, väri, silmätutkimuspäivä, silmätutkimustulos, mahdollinen polvitutkimustulos (kääpiöillä ja kaniineilla pakollinen), mahdollinen selkäkuvaustulos, muut mahdolliset terveystutkimustulokset, mahdollinen jalostustarkastustulos sekä tarkastuksessa mitattu koko, sukusiitosprosentti (laskettu viidellä sukupolvella), uroksen jälkeläismäärä ensimmäisessä ja toisessa polvessa, paras Suomessa saavutettu näyttelytulos sekä koetulokset seuraavasti:

 • luola: paras LUT- ja/tai LUME-tulos
 • ajo: paras MÄAJ-tulos
 • PIKA: hyväksytty PIKA-koe
 • jälki: paras MEJÄ-, VAHI- ja/tai HIRV-J -tulos
 • LTE: luonnetestitulos
 • muut: paras VERI-tulos

Emme siis julkaise koiran titteleitä emmekä muutenkaan sen kaikkia mahdollisia saavutuksia, vain parhaat kussakin lajissa. Ulkomaisia tuloksia julkaistaan vain, jos ne ylittävät Suomessa saavutetut. Muita merkittäviä saavutuksia (esim. Tähtiajuri-arvot) voidaan mainita jalostustoimikunnan harkinnan mukaan.

Uroksen tietojen lisäksi sen vanhemmista on merkitty nimi, rekisterinumero, rotumuunnos, väri ja jälkeläismäärät ensimmäisessä ja toisessa polvessa. Osalta koirista puuttuu väri, koska sitä ei ole rekisteröity Kennelliitossa eikä sitä ole muista lähteistä pystytty selvittämään. Mäyräkoirien värien rekisteröinti on ollut pakollista 1.1.2014 lähtien. Kotipaikkatieto on poimittu KoiraNetistä tai se on omistajan ilmoittama.

Käytetyt värikoodit:

 • MP musta punaisin merkein
 • RK ruskea keltaisin merkein
 • PU punainen
 • PT punainen tummin peitinkarvoin
 • PR punainen, ruskea kirsu
 • PK punakeltainen
 • RI riistanvärinen
 • RR ruskea riistanvärinen, ruskea kirsu
 • ML musta laikullinen
 • RL ruskea laikullinen
 • PL punainen laikullinen
 • LK laikullinen riistanvärinen
 • BR brindle

Jalostustoimikunta on lisännyt kaikki edellä mainitut jälkeläismäärät näkyviin siksi, että se haluaa kasvattajien kiinnittävän erityistä huomiota teholliseen populaatiokokoon. Tehollisen populaatiokoon kasvattaminen lisää geneettistä monimuotoisuutta, mikä vaikuttaa suoraan koirien terveyteen ja elinvoimaisuuteen. Edes toisen polven jälkeläismäärän ei tulisi ylittää hyväksyttävänä pidettyä raja-arvoa, joka on 5% (karkeakarvaisilla normaalikokoisilla 3%) neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä.

Listoilta löytyvät ne urokset, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • Uros on yli 24 kk vanha
 • Uroksen ensimmäisen polven jälkeläismäärä ei ylitä suositeltua raja-arvoa
  • pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira ja pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira: 41 pentua
  • pitkäkarvainen mäyräkoira: 41
  • lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira ja lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira: 41
  • lyhytkarvainen mäyräkoira: 59
  • karkeakarvainen kääpiömäyräkoira ja karkeakarvainen kaniinimäyräkoira: 42
  • karkeakarvainen mäyräkoira: 80
 • Uroksella on vähintään 12 kk vanhana saatu silmätarkastustulos, joka ei ole kahta vuotta vanhempi. Alle vuoden vanhana saatu tulos on voimassa vuoden. Uroksella ei saa olla PEVISA:ssa mainittua silmäsairautta. Näiden sairauksien suhteen epäillyttävä-diagnoosin saanut koira katsotaan sairaaksi, kunnes koira on tutkittu uudestaan Kennelliiton ohjeiden mukaisesti:
  Epäilyttävä-lausunto voidaan korjata terveeksi joko Kennelliiton järjestämän paneelitutkimuksen kautta tai omistajan anomuksesta seuraavien vaihtoehtoisten menettelyiden kautta:
  • epäilyttävä-diagnoosin antanut eläinlääkäri tutkii koiran uudestaan vähintään kahden vuoden seuranta-ajan kuluttua ja toteaa koiran ko. sairauden osalta terveeksi
  • epäilyttävä-diagnoosin antanut eläinlääkäri ja toinen eläinlääkäri tutkivat koiran uudestaan vähintään vuoden seuranta-ajan kuluttua ja molemmat toteavat koiran ko. sairauden osalta terveeksi
 • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilla tulee olla vähintään 12 kk vanhana saatu polvitarkastuslausunto. Jos koira tutkitaan ennen kuin se täyttää kolme vuotta, täytyy polvet tutkituttaa uudestaan kahden vuoden kuluttua, mikäli tutkimustulos halutaan pitää voimassa. Mikäli koira on ensimmäisellä tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia. On suositeltavaa, että jalostukseen käytetään tervepolvisia koiria (0/0). Mikäli toisella vanhemmista on tätä huonompi tulos, tulisi toisella vanhemmista olla 0/0-polvet. Mikäli jommankumman vanhemman tulos on 3/4 tai 4/4 (asteikon huonoin tulos), pennut voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ (ei jalostukseen) -rekisteriin.
 • Uroksella tulee olla näyttelystä vähintään laatuluokan maininta hyvä, joka on saatu vähintään 15 kk ikäisenä. Jos koira on saanut näyttelystä myös HYL-tuloksen, syy mainitaan koiran kohdalla.
 • Normaalikokoisilta mäyräkoirilta vaaditaan myös käyttötulos (LUT/LUME, MÄAJ, MEJÄ/VAHI tai VERI)
 • Mahdollinen jalostustarkastustulos on oltava hyväksytty tai hyväksytty varauksin (korvaa tarvittaessa näyttelytuloksen)
 • Uroksen oma sukusiitosprosentti ei saa ylittää 12,50 % raja-arvoa (viidellä sukupolvella laskettuna)