Ajomaaottelussa käytetään Suomen voimassa olevia mäyräkoirien ajokoesääntöjä. Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla perjantaina 15.11. ja päättyy ylituomarin loppupuheenvuoroon, tulosten julkistamiseen ja palkintojen jakoon lauantaina 16.11. Ajomaaottelun tarkempi aikataulu löytyy Aikataulut -osiosta.
Kaksi palkintotuomaria arvostelee koiran koepäivän suoritukset itsenäisesti. Näiden arvostelujen pistemääristä muodostuu keskiarvona koiralle annettavat lopulliset pisteet (maks 100 pistettä).

Suomen MÄAJ-säännöt
Palkintotuomariohje

Drevlandskampet genomförs med använding av de befintliga drevprovsregler för taxar i Finland. Provet börjar med överdomarens anförande på fredag 15.11. och avslutas med överdomarens slutplädering, kungörande av resultat samt prisutdelning på lördag 16.11. Mer exakt tidtabellen av drevlandslampet finns i Program avsnitt.
Två prisdomare bedömer hundens utförande under provdagen oberoende varandra. Slutliga poäng är genomsnitt av dessa enskilda poängsättningarna (max 100 poäng).

Finlands drevprovsregler för taxar
Direktiv för prisdomare