Tervetuloa Mäyräkoirien ajon Pohjoismaisiin mestaruuskokeisiin Lopelle 15.-17.11.2019


Olen Esa Koivisto Vantaalta ja toimin kokeen ylituomarina ja vastaan kokeen sääntöjen mukaisesta arvostelusta sekä tuomaritoiminnasta.
Kokeen järjestelyissä on mukana neljä kerhoa, samat kuin SM-2017 kisoissakin.
Järjestävät kerhot:
– Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho ry
– Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ry
– Keski-Uudenmaan Mäyräkoirat ry
– Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry

Kokouspaikaksi olemme valinnet Lopella sijaitsevan Räyskälän ilmailusäätiön omistaman leirikeskuksen, josta kaikkiin maastoihin on lyhyt matka. Maastot sijaitsevat pääasiassa Lopen kunnan alueella.
Riistaa on runsaasti. Ajettavaksi löytyy valkohäntäpeuraa, kaurista , kuusipeuraa, kettua sekä jäniksiä. Lopen alueelle on annettu 1600 kaatolupaa valkohäntäpeuralle jahtikaudelle 2019.

Palkintotuomareita on jokaista koiraa kohti kaksi kappaletta. Ylituomarin apuna ja varalla toimii Ulla Kamila Paimiosta. Yhdessä hänen kanssaan pyrimme seuraamaan jokaisen koiran työskentelyä koepäivän aikana.
Olen varma, että kokeneet toimihenkilöt suoriutuvat tehtävistään hyvin ja paras koira sekä paras joukkue voittaa. Tulettehan avoimella sekä iloisella mielellä kisaan ja luodaan ikuisesti muistettava tapahtuma.

Nähdään Lopella,

Esa Koivisto
kokeen ylituomari

Välkomna till Nordiska drevlandskampen för taxar i Loppis 15-17 november 2019

Jag heter Esa Koivisto och fungerar som överdomare och ansvarar både för att provet genomförs enligt gällande regelverk och för domar-arbetet.

Fyra olika klubbar sköter arrangemangen för provet, samma klubbar som arrangerade FM 2017.

Arrangerande klubbar:
-Helsingfors Nejdens Taxklubb rf
-Egentliga Tavastlands Taxklubb rf
-Mellersta Nylands Taxar rf
-Västra Nylands Taxar rf

Som huvudkvarter för provet har vi valt det av Räyskälän Ilmailusäätiö ägda lägerområdet i Loppis, varifrån alla provmarker ligger inom bekvämt avstånd. Provmarkerna ligger huvudsakligen inom Loppis kommuns gränser.Vilt finns i rikliga mängder. Som alternativ för drevdjur hittas vitsvanshjort, rådjur, dovhjort, räv samt hare. För jaktområdet i Loppis har det för vitsvanshjort beviljats 1600 fällningstillstånd jaktsäsongen 2019.

Prisdomare finns två stycken för varje startande hund. Som medhjälpare åt överdomaren samt reserv fungerar Ulla Kamila från Pemar. Tillsammans med henne strävar vi till att följa med varje hunds arbete under provdagen.

Jag är säker på, att våra rutinerade funktionärer utför sina uppgifter bra och därigenom blir det den bästa hunden och det bästa laget som vinner. Hoppas att ni anländer med glatt och öppet sinne till tävlingen, så ska vi tillsammans skapa något som alla kan minnas en evighet.

Vi ses i Lopppis,

Esa Koivisto
Provets överdomare