Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Yleistä luolakoirista

Luolakoiria käytetään metsästettäessä kettuja, supeja ja mäyriä maanalaisista koloista. Haukkumalla ja hyökkäyksiä tehden koira pakottaa saaliin ulos luolasta, jolloin metsästäjä yrittää ampua sen. Luolakoira voi myös itse tappaa saaliin, jos se ei saa sitä luolastosta pois. Meillä luolakoirina käytetään eniten karkea- ja lyhytkarvaisia mäyräkoiria. Pystyäkseen hyvään työskentelyyn on luolakoiran oltava itsevarma, harkitsevainen, sisukas ja rohkea. Tyhmänrohkeat ja aggressiiviset pelkopurijat eivät ole hyviä luolakoiria.

Luolakoiran koulutus

Keinoluolan mallikaavioLuolakoiran koulutus kannattaa aina aloittaa keinoluolasta, koska siellä tapahtumien kulkuun voidaan tarvittaessa puuttua. Arkaa koiraa voidaan rohkaista ja yltiöpäistä rauhoittaa. Keinoluolan kaikki osat on varustettu saranoin, eli luolan saa auki mistä kohdasta tahansa. Jokainen pesä on varustettu reikä- tai umpipellein, jotka voidaan laittaa ketun ja koiran väliin. Koira on ensiksi tutustettava kettun ulkonäköön, hajuun ja ääneen näyttämällä sille häkissä olevaa kettua. Jos koira on innostunut ja sen vaistot heräävät, se alkaa haukkua kettua. Tämän jälkeen kettu siirretään keinoluolan hakupesään, joka suljetaan reikäpellillä. Koira nostetaan putkeen, mutta kannet jätetään vielä auki.

Koiran tulisi nyt etsiä kettu ja haukkumalla ilmoittaa löytäneensä sen. Jos näin tapahtuu, suljetaan luolan kansi siten, että koira jää pimeään. Jos koira jatkaa pimeässäkin haukkumista, siirretään kettu seuraavaan haarapesään reikäpeltien taakse. Koiran annetaan seurata kettua, mutta sitä ei missään vaiheessa päästetä yhteen ketun kanssa.

Jos keinoluolan kansien sulkemisen jälkeen koira lopettaa haukkumisen on kansi heti avattava ja innostettava koiraa jatkamaan. Jos kaikki on mennyt hyvin, pitäisi koiran olla nyt palavan kiinnostunut luolatouhuista. Seuraavaksi se pitää opettaa kulkemaan sisään luolaan ns. ahdinkoputkesta. Selviytyäkseen 13x18cm kokoisesta ahdinkoputkesta on koiran raahattava itseään kyljellään noin metrin matkan. Se onnistuu parhaiten, kun sisäänpääsyhalut ovat suuret. Muutaman harjoituskerran jälkeen reikäpelti koiran ja ketun välillä avataan ja koiran pitäisi itsenäisesti pystyä painostamaan kettua ja saada se liikkeelle. Nuoret, kokemattomat koirat yrittävät yleensä käydä kiinni kettuun. Kokeneet harjoitusketut eivät tästä hätkähdä, vaan suorittavat nopean vastaiskun ennen kuin koira ehtii huomatakaan. Nyt arat koirat perääntyvät ja niiltä saattaa kulua kuukausia, jopa vuosia ennenkuin ne pystyvät kokoamaan itsensä. Rohkea koira vain raivostuu ja alkaa painostaa kettua entistä enemmän, joka joutuu peräytymään.

Luolatyöskentely on fyysisesti erittäin raskasta eikä yksi harjoituskerta saisi kestää 10-15 minuuttia kauempaa. Koiran into säilyy paremmin, kun sitä ei väsytetä tai kyllästytetä. Koira ei ole tyhmä, vaan huomaa pian että harjoitus ei johda mihinkään koiran mielestä järkevään lopputulokseen. Kun koira menee innokkaasti luolaan ahdinkoputken läpi, ilmoittaa haukkumalla löytäneensä ketun ja jaksaa painostaa sitä parinkymmenen minuutin ajan, on se valmis luolakoirien taipumuskokeeseen. Luolakoiraa voi kouluttaa myös käytännön metsästyksessä. Ensimmäinen riistakontakti pitäisi olla helppo vastus, esimerkiksi nuori kettu tai supi. Myös luola tulisi valita sellaiseksi, että koiraa päästään tarvittaessa auttamaan. Kallioluolassa etenevä täyskasvuinen mäyrä saattaa koitua kokemattoman koiran kohtaloksi.

Ketut

Moni asiaa tuntematon voi luulla LUT-kokeita eläinrääkkäykseksi. Näin ei missään tapauksessa tapahdu. Ketut ovat aina tarhakettuja, jotka ovat kerholle erittäin arvokkaita ja niistä pidetään vähintään yhtä hyvää huolta kuin koiristakin. Ne rokotetaan säännöllisesti ja saavat hyvää ruokaa. Hyvien harjoituskettujen löytäminen on erittäin vaikeaa, eikä yksikään kouluttaja tai ylituomari halua pilata kettua harjoituksissa tai kokeissa. Jos koira on niin kovaluontoinen, että on odotettavissa yhteenotto koiran ja ketun välillä, keskeytetään tilanne välittömästi reikäpeltien avulla.

Luolakoirien taipumuskokeet -tiivistelmä säännöistä

Kokeen tarkoitus on selvittää jalostustyön suunnittelua varten koiran taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn. Kokeeseen saavat osallistua kaikki 15 kk vanhat, luolakoirarotuihin kuuluvat koirat:

 • normaalikokoiset mäyräkoirat
 • saksan metsästysterrierit
 • kettuterrierit
 • parsonrusselin terrierit
 • jackrusselin terrierit
 • ceskyterrierit
 • lakelandinterrierit
 • walesinterrierit
 • borderterrierit
 • cairninterrierit
Lisäksi koiran on oltava rokotettu ja tunnistemerkitty SKL-FKK:n määräysten mukaisesti. Kokeessa osoittamansa taipumuksen mukaisesti koirat luokitellaan kehitysasteisiin seuraavasti:

Kehitysaste E:

Koira, joka kokeen aikana on läpäissyt ahdinkoputken, haukkumalla ilmoittanut löytäneensä ketun n. 3 m luolan suuaukosta sijaitsevasta hakupesästä ja on suorittanut hyväksyttävän työn sen jälkeen kun kettu on siirretty jompaankumpaan päätepesään reikäpeltien taakse. Haku-ja haarapesän välissä olevat umpiluukut ovat paikallaan. Koeaika 10 min.

Kehitysaste D-B:

Kettu on aluksi n. 3 m luolan suuaukosta sijaitsevassa hakupesässä. Koiran on läpäistävä ahdinkoputki, haukkumalla ilmoitettava löytäneensä ketun. Tuomari avaa luukun ketun takaa ja antaa ketulle mahdollisuuden siirtyä haarapesälle tai tarvittaessa tuomari siirtää ketun, jonka jälkeen koiran edestä avataan luukku, jolloin koiran on seurattava kettua. Koeaika enintään 20 min.

Kehitysaste D:

Koira, joka kokeen aikana on osoittanut tyydyttävää taipumusta.

Kehitysaste C:

Koira, joka kokeen aikana on osoittanut hyvää taipumusta.

Kehitysaste B:

Koira, joka kokeen aikana on osoittanut erittäin hyvää taipumusta.

Kehitysaste A:

Kettu on aluksi n. 3 m luolan suuaukosta sijaitsevassa hakupesässä. Koiran on läpäistävä ahdinkoputki sekä keskiputkessa oleva hiekkaeste jonka korkeus on 18cm ja harjaleveys 10cm, haukkumalla ilmoitettava löytäneensä ketun. Tuomari avaa luukun ketun takaa ja antaa ketulle mahdollisuuden siirtyä haarapesälle tai tarvittaessa tuomari siirtää ketun, jonka jälkeen koiran edestä avataan luukku, jolloin koiran on seurattava kettua. Koeaika enintään 20 min.

Kehitysaste A:

Koira, joka kaksi kertaa aikaisemmin on saavuttanut kehitysaste B:n ja läpäistyään kokeen aikana ahdinkoputken ja hiekkaesteen ja on osoittanut erinomaista taipumusta. Kehitysaste A:n saavuttanut koira ei saa enää osallistua luolakoirien taipumuskokeeseen.

Kokeen kulku

 1. Ylituomaripuhuttelu
 2. Arpominen
 3. Tyhjän luolan tarkastus
 4. Varsinainen riistakoe
 5. Ylituomarikertomuksen lukeminen
 6. Arvostelujen julkaisu sekä palkintojenjako

Suoritustapahtumat

Tyhjän luolan tarkastus

Ennen varsinaista riistakoetta on koirien suoritettava tyhjän luolan tarkastus. Koe aloitetaan antamalla ketun kulkea läpi luolaston, jonka jälkeen se poistetaan luolasta. Luolan suuaukot avataan, jotta koira voi tarkastaa luolan. Koiran on käytävä vähintään hakupesällä, jotta tyyjän luolan tarkastus voidaan hyväksyä. Tuomari vähentää pisteitä sellaiselta koiralta, joka suorittaa vain osittaisen tarkastuksen tai tyhjää luolaa tarkastaessaan haukkuu. Erittäin raskauttavissa tapauksissa voidaan koira sulkea pois kokeesta. Suuresta innosta tai kiihkosta johtuvaa vähäisempää haukuntaa tai ulvontaa luolan ahtaissa kohdissa ei lueta löysyydeksi. E-asteeseen pyrkivä koira saa jatkaa koetta, vaikka se olisikin kieltäytynyt tyjän luolan tarkastuksesta. A-D asteeseen pyrkivän koiran täydellinen kieltäytyminen aiheuttaa kokeen keskeytymisen.

Varsinainen riistakoe

Kun tyhjä luola on tarkastettu, päästetään kettu luolaan ja suljetaan hakupesään ristikkoluukkujen taakse. Jotta koira ei näkisi kettua ennen koetta, koiraa ei saa tuoda luolalle ennen kuin kettu on paikallaan. A-D asteessa umpiluukut hakupesän ja päätepesien välissä.

Arvostelu

E-aste

Koiran ohjaaja saa auttaa koiraansa ja tarvittaessa kääntää koiran kyljelleen luolan suulla. Hän saa myös rohkaista koiraansa luolan suuaukolta käsin, kunnes se on löytänyt hakupesässä olevan ketun. Kun kettu on siirretty jompaankumpaan päätepesään ei kannustaminen ole enää sallittua vaan koiran on edettävä päätepesän reikäpellille itsenäisesti. Koira saa mennä ahdinkoputkesta vaihtoehtoisesti joko tyhjän luolan tarkastuksen tai riistakokeen aikana. Kokeessa poistetaan kaikki reikäpellit riistatyöskentelyn ajaksi, lukuunottamatta niitä luukkuja, jotka sulkevat ketun aluksi hakupesään, myöhemmin päätypesään. Jos koira tulee ulos luolasta, saa ohjaaja ilman tuomarin lupaa kannustaa koiransa menemään takaisin luolaan. Koeaika on kymmenen (10) min.

B-,C- ja D-aste

Koiran on mentävä luolaan käskystä tai kehoituksesta. Työntäminen on ehdottomasti kielletty. Koiran on läpäistävä ahdinkoputki ainakin riistakokeen aikana. Jotta luukut voitaisiin avata, koiran on edettävä n. 10-15 cm etäisyydelle luukusta ja haukuttava kunnolla. Luukut avataan myös sellaiselle koiralle, joka nopeasti käväisee luukulla ja peräytyy enintään puolen putken päähän hakupesästa, jääden siihen haukkumaan. Ellei koira ole ottanut yhteyttä hakupesäkkeessä olevaan kettuun 10 min. kuluessa, niin koe keskeytetään. Kettu on aluksi n. 3 m luolan suuaukosta sijaitsevassa hakupesässä. Koiran on läpäistävä ahdinkoputki, haukkumalla ilmoitettava löytäneensä ketun. Tuomari avaa luukun ketun takaa ja antaa ketulle mahdollisuuden siirtyä haarapesälle tai tarvittaessa tuomari siirtää ketun, jonka jälkeen koiran edestä avataan luukku, jolloin koiran on seurattava kettua.

Koira saa tulla ulos luolasta eikä sitä lueta virheeksi, jos koira menee oma-aloitteisesti takaisin. Ellei koira halua mennä takaisin, saa ohjaaja tuomarin luvalla kehottaa koiraa menemään takaisin luolaan, ei kuitenkaan enemmän kuin kaksi (2) kertaa. Sen jälkeen koiran on mentävä takaisin omasta halustaan tai ellei se mene, koe keskeytetään. Koeaika on enintään 20 min. Koeaikaa voidaan tuomarin harkinnan mukaan lyhentää, jos koira selvästi on osoittanut erinomaisuutensa jo ennenkuin kaksikymmentä (20) min. on kulunut. Jotta koiralle tehtäisiin oikeutta niissä tapauksissa, joissa koe joudutaan koiran erittäin kovan painostuksen vuoksi keskeyttämään, on koiralle annettava sen saavuttama kehitysaste (B) täysillä pisteillä, ellei se kokeen aikana ole syyllistynyt mihinkään virheeseen.

A-aste

Koiran on mentävä luolaan käskystä tai kehoituksesta. Työntäminen on ehdottomasti kielletty. Koiran on läpäistävä ahdinkoputki viidessä(5) min. sekä tyhjän luolan tarkastuksen että riistakokeen aikana. Jotta luukut voitaisiin avata, koiran on edettävä n. 10-15 cm etäisyydelle luukusta ja haukuttava kunnolla. Luukut avataan myös sellaiselle koiralle, joka nopeasti käväisee luukulla ja peräytyy enintään puolen putken päähän hakupesästa, jääden siihen haukkumaan. Jos koira kokeen aikana selvästi pyrkii ulos luolasta, on se heti päästettävä sieltä. Koiran on mentävä takaisin luolaan täysin oma-aloitteisesti, eikä sitä saa kannustaa. Kettu on aluksi n. 3 m luolan suuaukosta sijaitsevassa hakupesässä. Koiran on läpäistävä ahdinkoputki sekä keskiputkessa oleva hiekkaeste jonka korkeus on 18cm ja harjaleveys 10cm, haukkumalla ilmoitettava löytäneensä ketun.

Tuomari avaa luukun ketun takaa ja antaa ketulle mahdollisuuden siirtyä haarapesälle tai tarvittaessa tuomari siirtää ketun, jonka jälkeen koiran edestä avataan luukku, jolloin koiran on seurattava kettua. Koiran on selviydyttävä luolassa olevasta hiekkaesteestä. Oletetun harjan sekä ketun edessä olevan luukun välin on oltava 1,5m. Esteessä käytettävän hiekan on oltava hieman kosteaa. Nopea kaivautuminen katsotaan koiralle ansioksi, hidas alentaa suorituksen arvoa. Ellei koira ole pystynyt läpäisemään hiekkaestettä kun puolet koeajasta on kulunut, koe keskeytetään. Koe voidaan keskeyttää aikaisemminkin ellei koira kaiva ensinkään. Koeaika on enintään 20 min. Koeaikaa voidaan tuomarin harkinnan mukaan lyhentää, jos koira selvästi on osoittanut erinomaisuutensa jo ennenkuin kaksikymmentä (20) min. on kulunut. Jotta koiralle tehtäisiin oikeutta niissä tapauksissa, joissa koe joudutaan koiran erittäin kovan painostuksen vuoksi keskeyttämään, on koiralle annettava sen saavuttama kehitysaste (A) täysillä pisteillä, ellei se kokeen aikana ole syyllistynyt mihinkään virheeseen.

A-,B-,C- ja D-asteen tulosta ei voida saavuttaa avaamatta luukkuja koiran ja ketun välillä.

Luonnonluolan tarkastus

Saadakseen käyttövalion arvon (FI KVA-LUT), on koiran suoritettava luonnonluolan tarkastus viimeistään A-asteen suoritettuaan. Luonnonluolan tarkastus suoritetaan maaluolassa, jossa on vähintään kaksi sisäänmenoaukkoa. Suorituksen arvostelee SKL-FKK:n pätevöimä luolakoirien taipumuskokeiden ylituomari. Suorituksesta annetaan lausunto "hyväksytty" tai "hylätty". Tullakseen hyväksytyksi on koiran halukkaasti tarkastettava sille osoitettu tyhjä luonnonluola. 

Linkkejä:

Tutustu myös Luolakoirien metsästyskokeeseen!

*lähteinä on käytetty Apua! Minulla on mäyräkoira-kansiota sekä Metsästäjän Opasta (Metsästäjäin keskusliitto 1996)