Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Koiranäyttelyiden tarkoitus on palvella puhdasrotuisten koirien jalostusta. Koiranäyttelyssä rodun asiantuntijat, ulkomuototuomarit, arvioivat koiria suhteessa rotumääritelmään. Rotumääritelmä sisältää kuvauksen koiran ulkomuodosta, luonteesta ja liikkumisesta.

Näyttelyiden historia ulottuu kauas, muutaman vuosisadan päähän Isoon-Britanniaan, jossa ensimmäiset näyttelyt järjestettiin. Suomen ensimmäinen koiranäyttely järjestettiin 1800-luvun lopussa. Koiran arvostelun lisäksi koiranäyttely on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa näyttelyharrastajat tapaavat toisiaan, kasvattaja voi seurata kasvattiensa kehittymistä ja nuoret koiranäyttelyharrastajat, junior handlerit voivat mitellä taidoistaan rotukehien ulkopuoleisissa junior handler -kilpailuissa.

Koiranäyttelyt voivat olla kansainvälisiä näyttelyitä, joissa kilpaillaan kansainvälisestä sertistä, CACIB:sta. Kansalliset näyttelyt voivat olla kaikkienrotujen näyttelyitä, ryhmänäyttelyitä (tietylle FCI:n roturyhmälle/roturyhmille) tai jonkin rodun erikoisnäyttelyitä. Virallisten näyttelyiden lisäksi järjestetään match show -kilpailuja eli mätsäreitä, jotka ovat epävirallisia näyttelyitä, niihin saavat osallistua myös sekarotuiset ja rekisteröimättömät koirat.

Mäyräkoira tarvitsee tuloksia sekä kokeista ja näyttelyistä saavuttaakseen muotovalionarvon.

Koirat jaetaan eri arvosteluluokkiin ja vain 1 samanrotuinen narttu ja  uros voivat saada sertifikaatin (SERT). Tullakseen muotovalioksi tarvitaan yhdestä maasta 3 sertiä, seuraavista maista 1. Ainoastaan kansainvälisissä näyttelyissä voi koira saavuttaa CACIBIn ( kansainvälinen sertifikaatti, jota tuomari harkitessaan esittää  parhaaksi katsomalleen nartulle ja urokselle). Tullakseen kansainväliseksi muotovalioksi tarvitaan 2 CACIBia 2:sta eri maasta vähintään vuoden välein. Pennuille, veteraaneille ja jossakin maissa junioreille on omat jatkokilpailunsa.

 

Arvosteluperusteet Suomessa

(Lähde Suomenkennelliito, voimassa 1.1.2012 lähtien, näyttelysäännöt ja täydentävät ohjeet kokonaisuudessaan TÄSTÄ)

Koirat arvostellaan luokittain näyttelysäännön mukaisessa järjestyksessä. Koirista annetaan kirjallinen laatuarvostelu ja laatumainintaa osoittava palkintonauha.

Laatuarvostelu

Tuomarin antaman laatuarvostelun tulee vastata seuraavia määritelmiä:

ERINOMAINEN voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.

ERITTÄIN HYVÄ voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle.

HYVÄ annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä.

TYYDYTTÄVÄ tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa.

HYLÄTTY tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mukainen tai se on selvästi vihainen, jolla on kivespuutos, hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, jolla on niin vähän rodun ominaispiirteitä, että se ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe.

Koirat, joille ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista poistetaan kehästä maininnalla:

EI VOIDA ARVOSTELLA Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella on kirjattava arvosteluun. Joka luokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan järjestykseen mikäli ne ovat saaneet laatuarvostelussa vähintään maininnan erittäin hyvä.


Kilpailuarvostelu:

Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luokittain erinomainen ja erittäin hyvä laatumaininnalla palkitut neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Nämä saavat merkinnän sijoituksesta arvosteluunsa.7Tuomari voi harkintansa mukaan antaa sekä kilpailuarvostelussa sijoittuneille että muille luokassa kilpailleille, erinomaisella palkituille koirille SERTIFIKAATIN ARVOISEN (SA), joka oikeuttaa koiran osallistumaan paras uros- ja paras narttu -luokkaan.

Arvosteluluokat

Koira voi kasvattajaluokkaa lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä laatuarvosteluluokassa, joka ilmoittajalla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan. Urokset ja nartut arvostellaan erikseen lukuun ottamatta rotunsa paras- ja kasvattajaluokkia, ryhmäkilpailuja ja Best in Show -kilpailua. Vain laatumaininnalla erinomainen palkitut koirat voivat kilpailla sertifikaatista tai CACIB:sta Koira voidaan ilmoittaa vain yhteen seuraavista luokista (a-g)

 1. Pentuluokka (PEK), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät seitsemän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu -kilpailuun. Pentuluokka on epävirallinen ja se järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa. Best in Show pentu -kilpailu voidaan järjestää vain erikoisnäyttelyissä.
 2. Junioriluokka (JUN), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahdeksaatoista (18) kuukautta.
 3. Nuorten luokka (NUO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää (24) kuukautta.
 4. Avoin luokka (AVO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa.
 5. Käyttöluokka (KÄY), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. Kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan voi ilmoittaa vain rodun, jonka FCI määrittelee käyttökoiraroduksi. Näillä roduilla sekä kansainvälisissä että kansallisissa näyttelyissä osallistumiseen oikeuttava koetulos on vähintään Suomen tai kansainvälisen muotovalion arvoon vaadittava koetulos tai koetulokset. Vinttikoirien osallistumisen ehtona käyttöluokkaan on voimassa oleva kilpailukirja. Lisäksi koiran on täytynyt osallistua kansainväliseen kilpailuun (CACIL) ja sen on oltava sijoittunut siinä parhaaseen puolikkaaseen osallistujamäärästä. Ilmoitettaessa vinttikoira käyttöluokkaan on kopio koiran kilpailukirjasta oheistettava näyttelytoimikunnalle. Kansallisissa näyttelyissä ne rodut, jotka voivat saavuttaa Suomessa käyttövalion arvon, mutta eivät kuulu FCI:n määrittelemiin käyttökoirarotuihin, voivat osallistua käyttö luokkaan saavutettuaan käyttövalion arvon. Luonnetestitulos ei oikeuta osallistumaan käyttöluokkaan.
 6. Valioluokka (VAL), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta ja ovat jonkin FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainvälisiä muotovalioita. (FCI:n jäsenmaassa kansalliseen muotovalion arvoon vaaditaan vähintään kaksi muotovalion arvoon oikeuttavaa tulosta). Suomen muotovalio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan.
 7. Veteraaniluokka (VET), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät kahdeksan (8) vuotta. Rotunsa paras veteraani, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show veteraanin arvosta.
 8. Paras uros-/paras narttuluokka. a (PU/PN). Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka on (sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla erinomainen ja) palkittu sertifikaatin arvoisella (SA).Tuomari voi antaa sertifikaatin parhaalle siihen oikeutetulle sertifikaatin arvoisella (SA)palkitulle koiralle, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin voi saada toiseksi paras sertifikaatin arvoisella (SA) palkittu koira, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia.Tuomari voi niin harkitessaan esittää CACIBia parhaaksi katsomalleen siihen oikeutetulle koiralle ja varaCACIBia toiseksi parhaaksi katsomalleen siihen oikeutetulle koiralle, jotka ovat kilpailleet nuortenluokassa, avoimessa luokassa, käyttöluokassa tai valioluokassa.
 9. Kasvattajaluokka (KAS) on laatuarvostelu, jossa kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa saman rotuisen koiran muodostamalla ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja niiden on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä. Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti. Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK). Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -kasvattajaryhmän valintaan.
 10. Best in Show kasvattajaluokka (BIS-KAS). Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu kasvattajaryhmä osallistuu näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen.
 11. Best in Show veteraani -kilpailuun (BIS-VET) osallistuvat rotunsa parhaat veteraaniluokissa kilpailleet koirat. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta paremmuusjärjestykseen.
 12. Ryhmän paras -kilpailuun (RYP) osallistuvat rotunsa parhaat koirat roturyhmittäin. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen.
 13. Best in Show (BIS) valitaan ryhmien voittajista. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen.


Palkinto osoittavat nauhat ja ruusukkeet:

Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein: (Suomessa)

Erinomainen Punainen
Erittäin hyvä Sininen
Hyvä Keltainen
Tyydyttävä Vihreä
Hylkäävä Harmaa
Ei voida arvostella Ruskea
Sertifikaatin arvoinen  Vaaleanpunainen

 

Kilpailuarvostelun sijoitukset osoitetaan seuraavin värein

1. sija Punainen
2. sija Sininen
3. sija Keltainen
4. sija Vihreä

 

Näyttelyssä jaettavat palkintoruusukkeet:

Sertifikaatti Sinivalkoinen
Varasertifikaatti Vaaleansininen
CACIB Valkoinen
Vara-CACIB Oranssi
ROP Punakeltainen
VSP Valkovihreä
Kunniapalkinto Lila